BLOG

MOJETONERY.sk verzus COVID-19

V súvislosti so šírením neviditeľného nepriateľa, krajiny zaujali rozličné postoje. Kým niektoré štáty dali nabok ekonomické straty a od začiatku pristúpili k razantným opatreniam, ktorých úlohou bolo znížiť počet ľudí, ktorí budú potrebovať intenzívnu zdravotnú starostlivosť v čase vrcholiacej pandémie, iné krajiny nový koronavírus ešte donedávna bagatelizovali.

02.04.2020


Aké písmo použiť a tlačiť efektívne?

Hovorí sa, že diabol sa skrýva v detailoch. Určite budú mnohí z vás s týmto známym anglickým príslovím súhlasiť. Aj z bežného života pravdepodobne poznáte, že na prvý pohľad bezvýznamné maličkosti dokážu neraz podstatným ...

07.06.2018


Podmienky kolesa šťastia

I. Úvodné ustanovenia


Prijatím týchto podmienok používateľ potvrdzuje, že si prečítal, porozumel a súhlasí s obsahom tohto dokumentu. Súhlas s obchodnými podmienkami je potrebný pre využívanie kolesa šťastia. Všetci používatelia sú povinní dodržiavať tieto podmienky.

 

II. Popis služby


Koleso šťastia slúži na vytočenie si zľavy na nákup. Každý používateľ môže točiť jeden krát. V prípade nevytočenia výhry môže točiť znovu, ak sa šípka zastaví na políčku skúste znovu. Po vytočení sa zobrazí používateľovi výška zľavy a príslušný zľavový kupón, ktorý je jedinečný a je použiteľný jeden krát počas akcie. Kupón má platnosť vždy do konca akcie, ak sa nepoužije, automaticky sa deaktivuje. Pre odrátanie zľavy je používateľ povinný použiť kupón v košíku a potvrdiť jeho použitie, inak nárok na zľavu nevzniká. Minimálna výška nákupu pre uplatnenie vytočenej zľavy je 15 € s DPH.

 

III. Prístup a využívanie služieb


Koleso šťastia môže byť používané len v súlade s jeho účelom použitia a hlavnou charakteristikou,

- používateľ má právo na točenie kolesom a následnú zľavu, ktorú vytočením získa

- používateľ rozumie a je oboznámený s technickými požiadavkami potrebnými pre využívanie produktov a služieb a nemá žiadne námietky v súvislosti s nimi,

- používateľ si je vedomý rizika a hrozby spojeného s elektronickým prenosom dát

- používateľ sa zaväzuje používať koleso podľa pravidiel, nemanipulovať s kódom, skrývať identitu, meniť IP adresy, prehliadače a podobne

- používateľ má nárok na jednu zľavu, na jedno meno, priezvisko, adresu, IP adresu, email, tel. číslo

 

IV. Obmedzená záruka


Nenesieme žiadnu zodpovednosť najmä za:

- všetky negatívne dôsledky, spôsobené výnimočnými udalosťami alebo okolnosťami

- protiprávne a rozporuplné operácie uskutočnené počas využívania produktov a služieb, ktoré sú v rozpore s týmito obchodnými podmienkami

- výpadky dostupnosti ponúkaných produktov a služieb

 

V. Manipulácia s kolesom


Ak zistíme zneužívanie kolesa ku svoj prospech podvodným spôsobom, všetky objednávky naviazané k tejto činnosti budú zrušené a nevzniká žiadny nárok na zľavu. Na vyhodnocovanie používame pokročílé techniky implementované v systéme, ktorý sleduje podozrivé chovania a pokusy o manipuláciu.

 

Je zakázané:

- reverzným inžinierstvom akokoľvek manipulovať a upravovať kód kolesa

- opakovane meniť svoje IP adresy cez VPN, proxy, anonymizér, alebo iné techniky

- opakovane používať súkromné režimy prehliadača

- používať iné techniky, ktoré vedú k manipulácii kolesa

 

VI. Záverečné ustanovenia
Všetky spory vzniknuté v súvislosti s týmito podmienkami budú riešené predovšetkým dohodou.

Osobný odber na stovkách
odberných miest po celej SR.
Pohodlne v sobotu a vo väčšine aj v nedeľu.

Doručenie aj v sobotu

Overené zákazníkmi

Vyzdvihnite si kdekoľvek

Mapa stránok | © 2013 - 2020 Mojetonery.sk | Created by ShopionVšetky použité značky sú majetkom ich oprávnených vlastníkov a slúžia len na zobrazenie kompatibility. Všetky obrázky sú ilustračné.