Mojetonery.skMojetonery.skShop roku 2017 víťaz
Žiadne dostupné výsledky vyhľadávania...
Doprava zadarmo
od 7,90 €
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium, ad architecto aut id illum laboriosam molestiae numquam obcaecati quidem reiciendis, sed sequi unde vel veniam vero! Accusantium dicta nulla reprehenderit!
Žiadne dostupné výsledky vyhľadávania...

Čo je výťažnosť náplne do tlačiarne?

Výťažnosť náplne uvádza každý výrobca tlačiarne bez ohľadu na to, či ide o multifunkčnú, atramentovú  laserovú alebo LED tlačiareň. Tento parameter však zvykne vyvolávať množstvo otáznikov. Nie každému majiteľovi tlačiarne je totiž jasné, prečo vytlačil menej strán ako bolo deklarované pri kazete s náplňou. Aká je teda skutočná výťažnosť tonera, a prečo je niekedy v rozpore s deklarovaným údajom, na to sa pozrieme v nasledujúcich riadkoch. 

Odpoveď na tieto otázky treba hľadať predovšetkým v percentuálnom pokrytí stránky a ďalších faktoroch, ktoré v konečnom dôsledku viac alebo menej ovplyvňujú skutočný počet výtlačkov. Kým sa však dostaneme ku konkrétnym príčinám, povieme si niekoľko základných informácií.


Na úvod niekoľko suchých faktov


Výťažnosť tonera vo všeobecnosti vyjadruje celkový počet strán, ktoré je možné vytlačiť prostredníctvom jednej kazety s tonerom. Údaj o výťažnosti tonera by však mal prioritne slúžiť pre vzájomné porovnanie parametrov jednotlivých kaziet a nemal by byť bernou mincou pre presné určenie počtu výtlačkov v bežnej praxi. Neskôr si povieme prečo. 


V prípade výťažnosti tonera teda ide skôr o akýsi odhad, očakávanej priemernej výťažnosti kazety s tonerom. Aj keď sme spomenuli slovíčko odhad, nejde o nejaký vymyslený údaj. Výťažnosť tonera sa totiž opiera o reálne výsledky kontrolovaných meraní a na rozdiel od minulosti je výsledok uvádzaný podľa rovnakých metód merania.


Ako sme už naznačili, v minulosti boli výrobcovia tlačiarní nejednotní a na meranie výťažnosti tonera používali rôzne metódy. V konečnom dôsledku na to doplácali majitelia tlačiarní, pretože vzájomné porovnávanie kaziet bolo komplikované. Všetko sa to ale zmenilo po spolupráci výrobcov tlačiarní s Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu so sídlom v Ženeve, ktorú určite poznáte pod skratkou ISO.


Výsledkom bolo vytvorenie nových noriem pre merania počtu strán vytlačených atramentovými  kazetami -  ISO/IEC 24711 a kazetami s farebným tonerom - ISO/IEC 19798. Tieto nové normy zároveň doplnili normu ISO/IEC 19752 pre tlačové kazety s monochromatickým tonerom. Dnes je teda výťažnosť tonera výrobcami tlačiarní meraná podľa rovnakých metód.


Formát A4, 5% pokrytie a testovanie výťažnosti tonera podľa noriem ISO


Spomenuté normy ISO jednak zadefinovali, ktoré parametre môžu významným spôsobom ovplyvniť výťažnosť konkrétnych náplní a zároveň v rámci novozavedených testovacích metód na meranie výťažnosti kaziet za štandardnú testovaciu stranu určili hárok papiera s 5 % pokrytím a veľkosťou 210 x 297 mm, teda formát A4. Tieto percentuálne hodnoty a formát papiera sa tak stali všeobecnou normou pre výrobcov tlačiarní pri meraní výťažnosti náplní.


Výťažnosť toneru sa podľa súčasných noriem ISO meria formou testu za presne zadefinovaných podmienok. Test je realizovaný v kontrolovanom prostredí (teplota miestnosti ani vlhkosť nesmú výraznejšie kolísať) a tlač je vykonávaná pri predvolených nastaveniach tlačiarne. Na testovanie sa  používajú 3 samostatné tlačiarne, pričom každá z nich spotrebuje 3 kazety alebo v prípade farebnej tlače 3 súpravy kaziet. Pri teste čiernobielej tlače sa používa jedna strana so štandardným 5 % pokrytím, pri  farebnej tlači je to potom kombinácia 5 strán s grafikou a textom. Celková výťažnosť tonera je potom uvádzaná ako priemer dosiahnutého výsledku.


Normy ISO verzus realita v praxi


Z toho, čo sme doteraz uviedli vyplýva, že pri kontrolovanom teste výťažnosti sa štandardne používa strana s 5 % pokrytím a ideálne podmienky v podobe optimálne temperovanej miestnosti. No a tu sa dostávame k meritu veci. Pravdepodobnosť, že doma budete tlačiť iba strany s 5 % pokrytím strany je takmer nulová. Uvedená výťažnosť tonera sa tak v praxi logicky musí diametrálne odlišovať od deklarovanej výťažnosti. Tá sa napokon so stúpajúcou percentuálnou hodnotou pokrytia tlačených dokumentov bude takmer priamoúmerne znižovať. Pre lepšiu predstavu si to môžeme priblížiť na konkrétnom príklade.


KOMPATIBIL TONER BROTHER TN-135 BLACK disponuje výťažnosťou 5 000 strán pri štandardnom 5% pokrytí. Vy však budete bežne tlačiť dokumenty, ktoré budú mať 10 % pokrytie, takže reálne vytlačíte iba 2 500 stránok. No pri 20% pokrytí to bude už iba 1 250 stránok a pri 30% pokrytí dokonca iba 625 stránok. No a priama úmera by mohla pokračovať.


Výťažnosť tonera v praxi však môžu ovplyvňovať aj ďalšie faktory. Tentoraz si to môžeme prirovnať k jazde na motorke. Výrobca síce môže udávať spotrebu 5 litrov na 100 km, no ak jej podkúrite v kotli výsledkom nebude iba svižná jazda alebo efektná zvuková kulisa, ale aj 7 litrová spotreba. V našom prípade to funguje podobne a zbytočne vysoké rozlíšenie tlače, alebo nevhodný papier, či typ písma môžu znižovať výťažnosť tonera.


S nízkou výťažnosťou sa nemusíte zmieriť


Aj keď súboj s vyšším percentuálnym pokrytím stránok nevyhráte, pretože nemôžete predsa eliminovať tlač takýchto dokladov, zbrane skladať nemusíte. Práve naopak. Ak použijete naše tonery, ktoré spravidla obsahujú viac náplne, tak môžete tlačiť bez obmedzenia vyššie počty stránok.

Fotogaléria